Shailaja Rajendar Gaikwad / GD1503045

About Me

I am shailaja Rajendra Gaikwad. My father is farmar. I am a student.

Basic Details

: 29 years

: 5.60 feet

: 47 Kg.

: Unmarried

: Slim

: Fair

: No

: Marathi

: Maharashtra

: Satara

: Hindu - Maratha